23 september..?

Varför just 23 september?
Ja, varför inte?

Helt enkelt för att 23 september 2013  blev jag upphandlare. Ja, i alla fall fick jag titeln upphandlare. Upphandlare har jag blivit med tiden och blir mer och mer för varje dag.