Vi vill vill uppmärksamma alla upphandlare och inköpare (å alla andra som håller på med inköp och upphandling) lite extra med en speciell dag – 23 september.
Varje år!